o 25.317 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

o 27.438 euro voor alleenstaanden met een handicap

o 37.974 euro voor anderen, verhoogd met 2.123 euro per bijkomende persoon ten laste


          Voor uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde en inburgering kan u zich wenden tot :
         
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (link VMSW website).


Inschrijvingsvoorwaarden kandidaat huurder Sociaal huisvestingsmaatschappij