o 24.852 euro voor alleenstaanden

o 26.934 euro voor alleenstaanden met een handicap

o 37.276 euro voor anderen, verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste


          Voor uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde en inburgering kan u zich wenden tot :
         
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (link VMSW website).


Inschrijvingsvoorwaarden kandidaat huurder Sociaal huisvestingsmaatschappij