• U bent 18 jaar of ouder

• Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

• U heeft geen eigendom


Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2020 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.725 euro.

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een

gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen.

Dit zijn de maximumgrenzen:

Persoonlijke situatie          Aankoop in gemeente opgenomen         Aankoop elders in Vlaanderen

                                                                       in cluster 1 of 2  

Alleenstaande

zonder persoon ten laste                        40.710 euro                                                      38.860 euro  


Alleenstaande

met ernstige handicap

zonder persoon ten laste                        44.775 euro                                                      42.740 euro  


Alle andere gevallen                               61.059 euro                                                       61.059 euro  


Per persoon ten laste

te verhogen met                                       4.065 euro                                                         3.881 euro  


Per gemeente dat je je wil inschrijven, betaalt u 50 euro.


U vindt meer uitleg over de begrippen 'gemeente opgenomen in cluster 1 of 2' op www.vmsw.be


Voor de volledige beschrijving van de voorwaarden en verplichtingen klikt u hier.


Inschrijvingsvoorwaarden Sociaal huisvestingsmaatscappij