Ieder jaar wordt uw huurprijs herberekend.
       Dat wil zeggen dat wij uw inkomen, van 3 jaar terug, opvragen.
       Uw huurprijs zal dus elk jaar verschillen naargelang de hoogte van uw inkomen.

        Ook vragen wij tijdens de jaarlijkse huurprijsberekening allerlei documenten op zoals invaliditeitsattest
       en dergelijke.

        Eens wij de huurprijs hebben berekend, blijft die geldig voor het volledige jaar bij een ongewijzigde gezinssituatie.

        Indien uw inkomsten met meer dan 20% zouden dalen t.o.v. het referentiejaar waarop uw huurprijs wordt
       berekend, kan u dit bij ons aangeven.

       Wij kunnen uw huurprijs aanpassen voor een periode van 6 maand.

Jaarlijkse herberekening Sociaal huisvestingsmaatschappij