Stap 1:  Simulatie.


Aan de hand van volgende documenten maken wij voor u een berekening hoeveel u maximum kunt ontlenen:


        

Stap 2:  U hebt een woning gevonden en een compromis getekend? Opstart leningsaanvraag

Dan komt u zo snel mogelijk bij ons langs om de leningsaanvraag op te starten met volgende documenten:
Stap 3:  Onze schatter komt langs.


Kort daarop maakt onze inspecteur een afspraak met u (of met de vastgoedmakelaar) om na te gaan of de woning voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse Woonlening.


Stap 4:  Uw dossier wordt doorgestuurd naar de dossierbeheerder die definitief beslist.


Daarna wordt uw volledig dossier doorgestuurd naar de dossierbeheerder die uw dossier onder de loep neemt en de lening officieel goedkeurt.Stap 5:  Uw dossier wordt doorgestuurd naar uw notaris.


Van zodra het schriftelijk aanbod (de goedkeuring) door de ontlener ondertekend terugbezorgd is aan ons, word uw leningsdossier naar uw notaris verstuurd. Dan kan uw notaris het nodige opzoekwerk doen.Stap 6:  Ondertekenen van de akte.


Als de akte opgemaakt is, komen de verkopers, de notaris en de kopers samen om de akte te tekenen. Vanaf dan

ben je de nieuwe eigenaar van uw woning. De maand daarop start uw eerste betaling van de lening.Procedure leningsaanvraag Sociaal huisvestingsmaatschappij

Wist je dat:


Alleenstaanden bij ons nog kunnen lenen tot 30 jaar om de aflossing betaalbaar te houden?


Het vanaf de opstart van de leningsaanvraag ongeveer 1 maand duurt vooraleer u de officiële goedkeuring bekomt.


Tussen de vekoopsovereenkomst en de ondertekening van de akte maximum 4 maanden zitten.


Met een bod uitkomen of een compromis tekenen, beide bindend zijn!! (D.w.z. Dat je moet kopen en er niet meer onderuit kan). TIP: bescherm jezelf door in uw bod of in uw compromis te vermelden dat u alleen koopt onder de “opschortende voorwaarde” van het bekomen van een hypothecaire lening.


Het mogelijk is dat ons budget voor de Vlaamse Woonlening op een gegeven moment

op is? Dan kunnen geen sociale leningen meer verstrekt worden.