Vlaams gewest

Kernstad / Vlaamse Rand

  Alleenstaande zonder persoon ten laste

38.146 euro

39.962 euro

  Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste

41.955 euro

43.952 euro

  Alle andere gevallen

57.213 euro

59.936 euro


Verhoging per persoon ten laste


3.809 euro


3.991 euroVanaf 3e persoon ten laste


Eenmalig als bij aanvraag PTL < 6 jaar

 Aankoop, renovatie, verbetering, aanpassing of behoud  van een woning

222.000 euro

+11.100 euro


+11.100 euro


Idem in kernstad/Vlaamse Rand


244.200 euro


+12.300 euro


+12.300 euro


 Aankoop sociale koopwoning of aankoop op plan


222.000 euro


+11.100 euro

vanaf 1ste persoon ten laste


+11.100 euro


                Meer voorwaarden kan u vinden in bijgevoegd document en op de website van VMSW:     

http://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen


Leningsvoorwaarden


Sociaal huisvestingsmaatschappij