Meer voorwaarden kan u vinden in bijgevoegd document en op de website van VMSW:     

http://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen


Leningsvoorwaarden Sociaal huisvestingsmaatschappij