Vlaams gewest

Kernstad / Vlaamse Rand

  Alleenstaande zonder persoon ten laste

37.532 euro

39.319 euro

  Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste

41.279 euro

43.245 euro

  Alle andere gevallen

56.292 euro

58.972 euro


Verhoging per persoon ten laste


3.748 euro


3.926 euroVanaf 3e persoon ten laste


Eenmalig als bij aanvraag PTL < 6 jaar

 Aankoop, renovatie, verbetering, aanpassing of behoud  van een woning

212.700 euro

+10.700 euro


+10.400 euro


Idem in kernstad/Vlaamse Rand


233.900 euro


+11.700 euro


+11.400 euro


 Aankoop sociale koopwoning of aankoop op plan


212.700 euro


+10.700 euro

vanaf 1ste persoon ten laste


+10.400 euro


    Meer voorwaarden kan u vinden in bijgevoegd document en op de website van VMSW:     http://www.vmsw.be/Portals/0/objects/Lenen/Leningenprospectus_1_januari_2018_v1.pdf


Leningsvoorwaarden


Sociaal huisvestingsmaatschappij