U kan het huurcontract ten allen tijde opzeggen.

       De opzeg moet worden opgestuurd per aangetekende zending. Dit kan met het volgend document.
       De opzegtermijn die in principe 3 maanden bedraagt, gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de            datum van huuropzeg.

        Vb. wij ontvangen uw huuropzeg op 15 maart, de opzegtermijn gaat in op 1 april en loopt tot 30 juni.
       
       Op het einde van de opzegtermijn doen wij een plaatsbeschrijving en overlopen we alle gebreken samen met u.
       Aan de hand van de plaatsbeschrijving kunnen wij u de huurwaarborg terugbetalen.


Huuropzeg Sociaal huisvestingsmaatschappij